Llibreria
Logo Fundació Antoni Tàpies

Arts combinatòries

Arts combinatòries (Lloc d’educació, exposició i recerca)

 

La Fundació Antoni Tàpies desenvolupa el projecte Arts combinatòries (Lloc d’educació, exposició i recerca), que posarà a l’abast dels visitants el fons documental de la institució a través d’un espai a la seu i d’una plataforma web. L’objectiu de la Fundació és preservar i difondre els documents i materials rellevants del museu, així com els recursos educatius, per facilitar, al mateix temps, la recerca i l’experimentació al voltant de l’art contemporani i de l’obra d’Antoni Tàpies.

 

 

 

L’àrea Arts combinatòries serà una plataforma de treball col·lectiu i de relació amb els visitants, investigadors i col·laboradors de la Fundació que permetrà compartir, divulgar i actualitzar els continguts que el museu ha generat en l’exercici de les seves funcions i activitats des de la seva fundació. Arts combinatòries serà també un projecte de referència pel que fa al desenvolupament de plataformes digitals d’accés a continguts culturals a partir de processos de participació directa dels visitants.

 

El projecte es desenvoluparà en un plaç de tres anys, durant el període 2009-2011, en col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Politècnica de València, i gràcies a l’ajut econòmic rebut del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través del Plan Avanza 2.

 

Durant el procés de desenvolupament i d’implementació del projecte Arts combinatòries s’organitzaran simposis, conferències i jornades de treball obertes al públic que crearan un context d’anàlisi i reflexió en relació amb els eixos conceptuals i temàtics del projecte. En aquesta mateixa línia s’ha creat una plataforma web, la qual és un espai de treball en curs, que estarà obert al llarg dels tres anys del projecte i on es publicaran diferents materials generats per tots els participants. Aquest lloc web és també una de les eines de comunicació per a difondre i compartir els processos de treball i de creació, així com els resultats de les diferents investigacions dutes a terme en el marc del projecte.

 

Dintre de les línies de recerca d’Arts combinatòries es desenvolupen altres projectes de la Fundació, com ara la Finestra Indescreta, un dossier en línia que mostra el procés de creació i disseny del projecte Arxiu-Tesaurus.

 

El projecte Arts combinatòries (Lloc d’educació, exposició i recerca) fa palesa la voluntat de la Fundació Antoni Tàpies d’utilitzar les noves tecnologies per possibilitar noves formes de relació amb els continguts culturals i per permetre l’articulació d’un discurs transversal, crític i participatiu, afí al compromís social i polític de la institució.

Patrocinadors institucionals