Llibreria
Logo Fundació Antoni Tàpies

Suport als treballs de recerca de Batxillerat


 

El Servei Educatiu del museu dóna suport als treballs de recerca de Batxillerat. Prèvia petició per part de l’alumne i del seu tutor, us podem oferir assessorament per tal de cercar el tema i accedir a la informació necessària per a de desenvolupar la investigació.

 

El seguiment inclou una entrevista personal, consultes via correu electrònic i una visita al museu, així com accés a la bibliografia i a la documentació de la Biblioteca i l’Arxiu.