Logo Fundació Antoni Tàpies

Suport als treballs de recerca de Batxillerat


 

El Servei Educatiu del museu dóna suport als treballs de recerca de Batxillerat. Prèvia petició per part de l’alumne i del seu tutor, us podem oferir assessorament per tal de cercar el tema i accedir a la informació necessària per a de desenvolupar la investigació.

 

El seguiment inclou una entrevista personal, consultes via correu electrònic i una visita al museu, així com accés a la bibliografia i a la documentació de la Biblioteca i l’Arxiu.

 Atenció: la Fundació Antoni Tàpies está tancada temporalment. Més informació / Programació #JoEmQuedoaCasa