Logo Fundació Antoni Tàpies

Títol

Ed Ruscha and Some Los Angeles Apartments

Autor(s)

Heckert, Virginia i Edward Ruscha

Publicat per

Los Angeles: The J. Paul Getty Museum, 2013.

Atenció: la Fundació Antoni Tàpies está tancada temporalment. Més informació / Programació #JoEmQuedoaCasa