Logo Fundació Antoni Tàpies

Modalitats i iniciatives de reparació, restitució i repatriació


 

 

Les institucions públiques, com ara biblioteques, museus i arxius, són propietàries, actualment, d’un contingent enorme d’articles saquejats, i estan organitzades a l’entorn d’estructures imperials que faciliten la normalització d’aquests patrimonis en aquestes institucions.

El seminari, basat en aquesta presumpció, pretén fornir un marc de treball per a la discussió de les potencialitats transformadores dels fons culturals imperials, i diferents modalitats per desmuntar-ne els llegats.