Logo Fundació Antoni Tàpies

Col·laboració en el projecte Zona intrusa 2

La Fundació Antoni Tàpies col·labora en el projecte Zona Intrusa 2 dissenyat per Oriol Fontdevila i la LaFundició a partir d’una iniciativa del Patronat Municipal de Cultura de l’Ajuntament de Mataró per tal d’acostar l’art contemporani als instituts d’educació secundària de la ciutat.

Durant els dies 1 i 2 de juliol de 2008 la Fundació va participar al workshop amb professorat de secundària que va tenir lloc a l’IES Thos i Codina de Mataró on es van establir les línies del treball educatiu que es portarà a terme als centres d’educació secundària de la localitat durant el curs escolar 2008-2009.

El projecte inclou, com a element motivador, una exposició amb diferents propostes que itinerarà pels centres educatius. Per a aquesta exposició, la Fundació presta un facsímil del llibre de bibliòfil Novel·la (1965), una obra transgressora formalment i conceptualment. Des del punt de vista del contingut perquè planteja una reflexió al voltant de la identitat individual en un context de repressió política, però també respecte el tractament formal trencador de les 31 litografies elaborades per Antoni Tàpies.

La presentació de l’obra Novel·la va permetre plantejar al workshop amb el professorat la utilitat que té l’art per Antoni Tàpies, com a revulsiu que inciti l’espectador a reflexionar sobre la realitat que l’envolta i el sentit profund de la seva existència.

Fitxa tècnica (del facsímil)
Novel·la
1975
Text de Joan Brossa
31 litografies d’Antoni Tàpies
Paper offset Coral Torras-Hostench
Format: 22 x 16,5 cm (llibre); 21,8 x 15,9 cm i 21,8 x 31,7 cm (paper)
Editor: Llibres del Mall, Barcelona
Impressor: Tipografia Empòrium, SA, Barcelona
[Edició desconeguda]

Fitxa tècnica (de l’original):
Novel·la
1965
Text de Joan Brossa
31 litografies d’Antoni Tàpies
Paper vitel·la Guarro fabricat especialment per a aquesta obra amb filigrana "Sala Gaspar"
Format: 39,5 x 28,5 cm (llibre); 39,2 x 28,4 cm i 39,2 x 56,8 cm (paper)
Editor: Sala Gaspar, Barcelona
Impressor: Damià Caus sota la direcció de l’artista (litografies) i Foto-Repro, Barcelona (llibre)
L’edició consta de:
140 exemplars numerats 1-140
10 exemplars assenyalats A-J, destinats a col·laboradors
Tots els exemplars estan signats per l’autor i l’artista a la pàgina de justificació

Imatges de Novel·la

Portada, Novella 1975. de la fotografia: Llus Bover

Pgines 18-21, Novella 1975. de la fotografia: Llus Bover

Pgines 28-29, Novella 1975. de la fotografia: Llus Bover

Pgines 32-33, Novella 1975. de la fotografia: Llus Bover

Pgines 42-43, Novella 1975. de la fotografia: Llus Bover

Pgines 70-71, Novella 1975. de la fotografia: Llus Bover

Pgines 74-75, Novella 1975. de la fotografia: Llus Bover

Pgines 86-87, Novella 1975. de la fotografia: Llus Bover

Pgines 88-89, Novella 1975. de la fotografia: Llus Bover


Si voleu aprofundir en aquest tema us recomanem la publicació:
Tàpies. Escriptura material. Llibres
Fundació Antoni Tàpies, Barcelona, 2002
Autors: Nuria Enguita Mayo, Antoni Marí, Guillermo Solana
Disseny: Edicions de l’Eixample
Idiomes: català/anglès

Podeu consultar el desenvolupament del projecte Zona Intrusa 2 a: Zona Intrusa 2

Novel·la 1975. © de la fotografia: Lluís Bover