Logo Fundació Antoni Tàpies

Sobre aquest web

"Un llibre no té subjecte ni objecte, està fet de matèries diversament formades, de dates i de velocitats molt diferents (...). En un llibre, com en qualsevol cosa, hi ha línies d’articulació o segmentarietat, estrats, territorialitats; però també hi ha línies de fuga, moviments de desterritorialització i desestratificació (...). Un llibre és una multiplicitat." Gilles Deleuze i Félix Guattari, Mil plateaux. (Capitalisme et schizofrenie) (París: Les Editions de Minuit, 1980)

A Mil plateaux, Deleuze i Guattari utilitzen la imatge del rizoma (per oposició al model d’arbre) per referir-se a una organització del llibre capaç d’escapar a la seva imatge tradicional. El nou lloc web de la Fundació Antoni Tàpies pretén establir el seu model d’organització i anàlisi discursiva basant-se en aquesta naturalesa del rizoma, en la seva riquesa i complexitat expansiva.

Des de la convicció que les noves tecnologies, més enllà d’oferir als espais culturals noves eines de difusió i comunicació dels seus projectes, generen també noves formes d’entendre’ls i viure’ls, aquest web no només aporta un canvi de disseny respecte a l’anterior, sinó que replanteja substancialment les bases del seu funcionament i del tractament de la informació. Es desenvolupa amb la intenció de donar a conèixer la Fundació Antoni Tàpies a un públic més ampli i presenta un extens arxiu del material i la documentació generats en relació amb les exposicions i les activitats de la institució al llarg dels seus quinze anys d’existència. Però, més que un contenidor estàtic d’informació, pretén ser una plataforma de discussió i experimentació, generadora de reflexió crítica i amb un fort compromís social i polític. Conceptes com flexibilitat, usabilitat, accessibilitat, sindicació i estàndards i formats oberts han estat clau en el seu desenvolupament.

Flexibilitat

El nou web de la Fundació està concebut com un lloc obert, viu i en construcció i evolució constants. La seva pàgina principal presenta una selecció de continguts que va canviant segons la programació i les activitats del moment. Altres seccions estan específicament dissenyades per presentar continguts especials també canviants, com ara enregistraments, vídeos i notes relacionades amb les activitats de la Fundació.

Usabilitat

Per possibilitar una navegació horitzontal i no jeràrquica, la informació del web es presenta sempre contextualitzada, per tal d’evidenciar visualment i a través d’enllaços les relacions entre projectes, activitats i participants. Aquesta horitzontalitat es manifesta també en el disseny de les eines de selecció idiomàtica: en cada pàgina del lloc web l’usuari pot escollir l’idioma que desitgi (català, castellà o anglès). Entre altres seccions destacades, el web conté un directori de tots els col·laboradors que han participat en projectes de la Fundació Antoni Tàpies, amb informació biogràfica rellevant sobre cada un d’ells, unida a través d’enllaços amb les exposicions, publicacions i activitats relacionades amb la seva participació.

Accessibilitat

Amb la finalitat d’assegurar l’accessibilitat i evitar discriminacions per raons derivades del context d’ús o de discapacitats individuals, el nou web de la Fundació s’adhereix a les directrius d’accessibilitat desenvolupades pel W3C (World Wide Web Consortium).

Sindicació

El nou web és un lloc sensible als conceptes d’edició col·lectiva i descentralitzada de continguts, com també a la participació directa dels diferents tipus d’usuaris. Mitjançant la utilització d’estàndards i formats oberts (Dublin Core i RSS) i softwares lliures (SPIP -Système de Publication Pour l’Internet Participative- i Wordpress), el web facilita i promou la integració de part dels seus continguts en altres llocs web, sistemes operatius, aplicacions i plataformes, i es presenta com una eina útil tant per a l’usuari habitual com per al mateix equip de la Fundació o el d’altres institucions culturals.