Logo Fundació Antoni Tàpies

Patronat

de la Fundació Antoni Tàpies


Antoni Tàpies Puig, Patró fundador †
Xavier Antich, President
Teresa Barba Fàbregas, Vicepresidenta
Raimon Bergós i Civit, Secretari

Oriol Bohigas Guardiola

Manuel J. Borja-Villel
Carles Castells i Oliveras
Antoni Tàpies Barba
Clara Tàpies Barba
Miquel Tàpies Barba †
Teresa Tàpies Domènech

Hble. Sr. Ferran Mascarell i Canalda

(representant de la Generalitat de Catalunya)
Jaume Ciurana
(representant de l’Ajuntament de Barcelona)
© Lluís Bover