Logo Fundació Antoni Tàpies

Arxiu

L’Arxiu de la Fundació Antoni Tàpies es va crear l’any 2009 amb l’objectiu de gestionar de forma normalitzada el fons documental de la institució, que consisteix en la custodia de documentació generada per la Fundació en l’exercici de les seves funcions des de 1990.

La part documental pública de l’Arxiu és aquella que fa referència a la gestió cultural de la institució i a la protecció i promoció del patrimoni artístic d’Antoni Tàpies.

Les tasques de catalogació del fons històric encara no han finalitzat, però actualment ja hi ha 47 expedients d’exposicions i activitats consultables.

La tipologia documental de l’Arxiu és variada i, a més d’un fons textual extens, consta d’un fons d’imatges i material audiovisual ric. Des dels seus inicis la Fundació ha enregistrat moltes de les seves activitats en diferents formats: fotografies, enregistraments sonors i audiovisuals.

L’Arxiu va obrir les seves portes a la consulta pública el juliol de 2012, coincidint amb la presentació del projecte Arts combinatòries. En aquest sentit, i en el marc del projecte, s’ha digitalitzat tot el fons fotogràfic, àudio i visual de l’Arxiu. Actualment es treballa en la digitalització del paper.

Horari:
Dilluns matí de 10:00 a 13:30 h.
Dimarts tarda de 15:30 a 18:30 h.
Visita concertada: documentacio@ftapies.com