Logo Fundació Antoni Tàpies

Activitats a l’aula. 2008-2009

En un principi ens va semblar impossible poder elaborar per a aquest curs un projecte coherent de propostes per a l’àmbit escolar sense comptar amb la insubstituïble experiència del contacte directe amb les obres d’Antoni Tàpies. Tanmateix, gràcies a la implicació i fidelitat dels propis docents, ens hem decidit a elaborar una proposta per educació infantil i primària que desenvoluparem als centres educatius com a una primera aproximació a l’obra de l’artista.

Les activitats a l’aula seran portades a terme per les nostres educadores al vostre centre educatiu. Us oferim dues propostes:

Activitat 1:
Pintar en sabatilles. Aproximació íntima als aspectes personals i creatius d’Antoni Tàpies
Nivell: educació infantil i primària.
Alumnes per sessió: grup/classe (màxim 30 alumnes).
Durada: 1 h 15 min.
Lloc de realització: el vostre centre. L’espai adient per al desenvolupament de l’activitat és una aula que disposi de mitjans audiovisuals per projectar un Powerpoint i un espai ampli (sense cadires) on el grup es pugui moure lliurement.
Material: a càrrec de la Fundació Antoni Tàpies.
Dossier educatiu: de manera gratuïta, a partir de la formalització de la reserva, la Fundació Antoni Tàpies proporcionarà una clau d’accés al professorat que permetrà descarregar un PDF del nostre web amb la descripció de l’activitat i propostes per desenvolupar a l’aula.

Descripció de l’activitat:
L’activitat consta de tres parts:

Primera part. Biografia d’Antoni Tàpies
Projecció d’imatges que permet als alumnes familiaritzar-se amb els fets biogràfics, els interessos i les aficions de l’artista.

Segona part. El procés creatiu: dramatització
Una projecció de vídeo de l’artista elaborant una de les seves obres i una capsa amb estris del seu taller són els elements motivadors d’un joc de dramatització que aprofundeix en el seu procés creatiu.

Tercera part. L’univers simbòlic
Mitjançant un joc d’associacions identifiquem els principals símbols emprats per l’artista en les seves obres.

Activitat 2:
Pintar en sabatilles + proposta plàstica
En funció de la vostra disponibilitat us oferim la possibilitat de complementar l’activitat anterior amb una proposta plàstica.
Durada total (Pintar en sabatilles + proposta plàstica): 2 h
Material: el material fungible per a la proposta plàstica anirà a càrrec de l’escola. La Fundació Antoni Tàpies us proporcionarà, en el moment que formalitzeu la reserva, el llistat del material necessari per portar-la a terme.

© de la fotografia: Fundació Antoni Tàpies