fbpx
Botiga
Logo Fundació Antoni Tàpies

Engagement. Projecte d’investigació

Engagement és un projecte d’investigació que replanteja la forma com els museus es relacionen amb els seus públics i que proposa un nou model que posa l’usuari en el centre amb la introducció de les noves tecnologies.

 

El projecte planteja un canvi de paradigma a través d’un doble repte:

 

D’una banda, millorar i personalitzar l’experiència dels usuaris, i promoure la seva participació i compromís (engagement) amb el museu, mitjançant la integració de tecnologies que permetin la interacció amb els continguts i els facin més accessibles i rics.

 

D’altra banda, i gràcies a la recollida i anàlisi de les dades generades durant la visita, les institucions disposen d’informació per millorar l’organització i el funcionament interns del centre museístic o cultural.

 

El Model Engagement proposa una nova manera de fer als museus, la integració d’un model que es retroalimenta de l’experiència dels visitants dins l’espai cultural i que provoca canvis i millores que la institució implementa per tal d’elevar el nivell de satisfacció dels públics. El Model Engagement, a més, podrà ser estandarditzat per ser replicat i adaptat a altres entitats museístiques i culturals de Catalunya.

 

Engagement és un projecte de col·laboració liderat per la Universitat Pompeu Fabra amb el Museu Nacional d’Art de Catalunya, la Fundació Antoni Tàpies, les empreses Indissoluble i Mobile Media Content, i Eurecat. Centre Tecnològic de Catalunya, en el marc dels projectes de la Comunitat RIS3CAT Media cofinançats per ACCIÓ.