Llibreria
Logo Fundació Antoni Tàpies

4Cs: From Conflict to Conviviality through Creativity and Culture

El projecte europeu 4Cs: From Conflict to Conviviality through Creativity and Culture busca comprendre de quina manera la formació i l’educació en l’art i la cultura poden esdevenir recursos poderosos per afrontar els conflictes contemporanis. Es tracta d’imaginar i posar en pràctica formes creatives que permetin entendre i combatre fenòmens conflictius actuals, així com de contribuir i fonamentar la participació ciutadana de manera activa en els processos de resolució.

 

El projecte té com a finalitat aprofundir en el marc conceptual del diàleg intercultural i potenciar el paper que les institucions culturals i d’arts públiques hi haurien de tenir, per tal d’afavorir la integració a través de la diversitat cultural. La Comissió Europea ha reconegut que abordar la crisi de les migracions i els refugiats és una obligació europea que requereix una estratègia global i un esforç determinat. En aquest sentit, la Comissió ha posat de manifest la importància de la cultura i les arts a l’hora de crear una societat més cohesionada i oberta, i la necessitat de contribuir des d’aquest àmbit a la integració dels refugiats, ajudant-los a comprendre millor el seu nou entorn i la seva interacció amb el seu propi context sociocultural.

 

Partint de la creença que la cultura i la pràctica creativa poden emergir com a recursos poderosos en situacions de conflicte, el Projecte 4Cs vol respondre a aquest repte explorant les maneres en què la cultura i les arts poden ajudar a reunir els individus en un model de diàleg democràtic i intercultural. Això s’aconseguirà fomentant la participació equitativa i promovent la col·laboració intercultural mitjançant la creació i el desenvolupament de diferents activitats com ara exposicions, residències artístiques i de recerca, projeccions cinematogràfiques, laboratoris de mediació, tallers, conferències, publicacions, una pàgina web i una Escola d’Estiu. El Projecte 4Cs pretén respondre als reptes de la migració, la seguretat i la llibertat d’expressió, conscienciant sobre el paper del treball creatiu i cultural en l’enfortiment de la ciutadania i la identitat europea en un projecte de pau i convivència. El Projecte 4Cs donarà suport als agents culturals que treballen en favor d’una ciutadania participativa i activa a nivell local.

 

El projecte de cooperació europea 4Cs: From Conflict to Conviviality through Creativity and Culture està cofinançat pel programa Europa Creativa de la Unió Europea.