Logo Fundació Antoni Tàpies

Antoni Tàpies. Teatre

Dossier de premsa

Des del 25 d'octubre de 2019

Inauguració: prova data inauguracip

Curators:

Atenció: la Fundació Antoni Tàpies está tancada temporalment. Més informació / Programació #JoEmQuedoaCasa