Logo Fundació Antoni Tàpies

Col·lecció 2007

La Fundació Antoni Tàpies presenta una nova selecció d’obres del fons de la Col·lecció que reuneix pintures, escultures, dibuixos i gravats des dels anys quaranta fins a l’actualitat.

Així mateix, la tria d’enguany també inclou l’obra Matèria i cartons (2006), que correspon a la darrera donació d’Antoni i Teresa Tàpies a la Fundació. L’exposició adopta un caràcter cronològic que fa patent la unitat conceptual i formal de l’obra d’aquest artista, a la vegada que posa de manifest el paral·lelisme existent entre la trajectòria artística d’Antoni Tàpies i els esdeveniments polítics, socials i artístics de la contemporaneïtat.

En aquest sentit, l’obra d’Antoni Tàpies s’inscriu en la més estricta modernitat: la recuperació del moviment surrealista a finals dels anys quaranta com a rebuig a l’art conservador propiciat pel règim franquista, l’interès generalitzat per la matèria i la ciència als anys cinquanta, l’accentuació del compromís polític que va caracteritzar el moviment intel·lectual català i espanyol de la fi dels anys seixanta i principis dels setanta, la recuperació de la superfície pictòrica als anys vuitanta en el marc d’un retorn a la pintura en el pla artístic internacional, la intensificació del seu interès per l’art i la filosofia orientals a la dècada dels noranta i, en els darrers anys, les referències tant a l’actualitat política com a la seva pròpia obra.