Logo Fundació Antoni Tàpies

Col·lecció 2005

La Fundació Antoni Tàpies presenta una nova selecció d’obres del fons de la col·lecció.

En aquesta ocasió es mostra, entre altres obres, la sèrie de dibuixos Història Natural (1950-1951) juntament amb una tria de peces representatives de tots els períodes de la seva producció artística, des de les obres matèriques de la segona meitat dels anys cinquanta i la dècada dels seixanta (Forma negra sobre quadrat gris, 1960; Relleu amb cordes, 1963), la producció objectual dels setanta (Cadira i roba, 1970), fins als vernissos i les escultures de terra xamotada de la dècada dels vuitanta (Díptic de vernís, 1984) i les pintures dels anys noranta i dos mil (Parla, parla, 1992; 1/2, 2003). Així mateix, aquesta exposició mostrarà la donació d’enguany d’Antoni i Teresa Tàpies, Cascada (2004).