Logo Fundació Antoni Tàpies

Antoni Tàpies. Col·lecció, # 1

La Fundació presenta una selecció renovada d’obres d’Antoni Tàpies pertanyents al fons de la Col·lecció. La mostra, que en aquesta ocasió es concentra a l’Espai A, inclou diferents moments creatius de l’artista des de la dècada de 1940 fins a l’actualitat, i il·lustra l’evolució de tipologies, tècniques i materials emprats per Tàpies.

El recorregut s’inicia amb unes obres molt primerenques, realitzades el 1945, entre expressionistes i oníriques, carregades de simbolisme i de reminiscències nòrdiques (sobretot de Munch), i segueix amb unes obres realitzades durant els anys 1946 i 1947 en les quals l’ús de materials pobres i aliens a la pràctica artística tradicional són el signe característic.

Tot i que en la seva producció artística dels anys immediatament posteriors al 1946-1947 Tàpies va desenvolupar un tipus d’art de caire surrealista, primer (1948-1951), i després marcadament abstracte (1952-1953) -com pot apreciar-se en obres com ara Nocturn (1952)-, vers el 1954-1955 va tornar a treballar amb materials diversos, fet que va permetre l’assoliment d’un llenguatge plàstic propi que definiria el seu treball de maduresa. Obres com ara Forma negra sobre quadrat gris (1960), Palla i fusta (1969), Metall i ampolla (1993) i Ascens-descens (1997), entre d’altres, revelen tant la seva preocupació per la matèria (la pols de marbre, la sorra, la palla, el metall, el vernís) com el seu interès per les imatges extretes de l’entorn immediat (les parts del cos, els objectes quotidians).

L’itinerari es completa amb la projecció del documental Te de Tàpies, 2004, dirigit per Carolina Tubau i produït per Televisió de Catalunya.

Atenció: la Fundació Antoni Tàpies está tancada temporalment. Més informació / Programació #JoEmQuedoaCasa