Logo Fundació Antoni Tàpies

11 de febrer de 2011

Participació de la Fundació Antoni Tąpies en el projecte Digitising Contemporary Art (DAC)

Nota de premsa

La Fundació Antoni Tąpies digitalitzarą vint-i-cinc llibres d’artista d’Antoni Tąpies que fins ara havien romąs fora de l’abast pśblic, en el marc del projecte europeu Digitising Contemporary Art (DCA).

La Fundació Antoni Tąpies ha estat una de les vint-i-una institucions culturals europees escollides per a formar part del projecte Digitising Contemporary Art (DCA), el qual permetrą enriquir significativament la presčncia de continguts d’art contemporani a Internet. Al llarg de trenta mesos, els museus i institucions seleccionats digitalitzaran aproximadament unes 27.000 obres d’art i uns 2.000 documents d’interčs pśblic, posant-los a l’abast dels ciutadans a través de la plataforma digital del patrimoni cultural europeu Europeana (www.europeana.eu).

En el marc d’aquesta iniciativa, la Fundació durą a terme el procés de digitalització de vint-i-cinc llibres d’artista d’Antoni Tąpies, iniciat ja en el marc del Plan Avanza des de l’ąrea Arts combinatņries del museu. Aquests llibres estan considerats obres clau d’Antoni Tąpies, punts de trobada entre el seu art i la literatura i el ­­pensament d’autors com ara Ramon Llull, Joan Brossa i Octavio Paz, entre d’altres. En ells, Tąpies experimenta amb el grafisme, la creació visual i la literatura, aixķ com amb els materials, utilitzant papers molt texturats que trenca, perfora i esquinēa. La digitalització d’aquests llibres representarą pels usuaris d’Europeana una oportunitat śnica d’aproximar-se a aquestes obres, les quals, ateses les condicions de preservació i manipulació, havien romąs fins ara fora de l’abast pśblic.

El projecte compta amb el cofinanēament de la Comissió Europea, i té com a objectius generar reproduccions digitals de gran qualitat d’obres d’art i altres documents culturals d’interčs general, garantir-ne la preservació i assegurar-ne l’accés ciutadą a través de la xarxa, aixķ com establir unes directrius i un codi de bones prąctiques sobre processos de digitalització d’art contemporani. Des de la convicció que l’art és un pilar constitutiu i una forma d’expressió essencial de la cultura europea, el projecte aspira a estimular l’interčs del pśblic general per l’art contemporani, tot reforēant la visibilitat d’aquesta manifestació cultural a Internet.

Les entitats de caire tecnolņgic implicades en el projecte DCA són Multimedia Lab Ghent University - IBBT Interdisciplinary Institute for Broadband Technology (Gant, Bčlgica), NTUA - National Technical University of Athens (Atenes, Grčcia), i Ubitech - Ubiquitous Intelligent Technical Solutions (Atenes, Grčcia).

Els museus seleccionats per a participar en el projecte, llistats per paļsos, són els que es detallen a continuació:

Alemanya:
EMAF - European Media Art Festival
HfG - Staatliche Hochschule fur Gestaltung Karlsruhe
Transmediale

Ąustria:
Ars Electronica.

Bčlgica:
Argos - Centre for art and media
MAC’s - Museum of Contemporary Art of the French Community of Belgium
Mu.ZEE – Collection of the province of West Flanders and the City of Ostend Royal Museum of Fine Arts of Belgium

Croącia:
MMSU - Museum of Modern and Contemporary Art

Eslovčnia:
MG - Moderna Galerija

Espanya:
Fundació Antoni Tąpies

Grčcia:
Frissiras Museum
MMCA - Macedonian Museum of Contemporary Art
National Gallery-Alexandros Soutzos Museum

Isląndia:
National Gallery of Iceland
RAM - Reykjavķk Art Museum

Letņnia:
Latvian Centre for Contemporary Art

Paļsos Baixos:
Museum Boijmans Van Beuningen
NIMk - Netherlands Institute for Media Art

Polņnia:
WRO Art Center

Portugal:
Fundaēćo de Serralves

Descarregar

Nota de premsa / 488.4 kB

DCA is co-funded by the CIP-ICT Policy Support Programme of the European Union.