fbpx
Botiga
Logo Fundació Antoni Tàpies

Zona B: als marges d’Europa

El projecte inclou instal·lacions, vídeos i assaigs sobre la transformació de les geografies socials, íntimes i polítiques que es despleguen des dels Balcans fins a Turquia i el Caucas; la creació de zones de trànsit i d’infraestructures aèries i subterrànies que són sovint invisibles -satèl·lits, gasoductes, oleoductes-, i que alteren espais i societats al seu pas.

Zona B: als marges d’Europa suposa una nova etapa en el projecte d’investigació visual i assagístic iniciat el 2003 per Ursula Biemann, Angela Melitopoulos i Lisa Parks sota el títol Transcultural Geographies (Geografies transculturals), centrat en una zona específica delimitada pels Balcans, Turquia i el Caucas; una zona B, segons la denominació de les autores, en els límits de la Unió Europea, un espai de trànsit, de transició i d’experimentació de la zona A, l’Europa unida.

Cada un dels projectes que es presenten en aquesta exposició segueix la trajectòria i la història tant visible com oculta d’infraestructures de comunicació transnacionals, com també les seves repercussions en les múltiples geografies humanes per les quals passen. Black Sea Files (Arxius del Mar Negre) d’Ursula Biemann és un treball d’investigació crític recolzat amb imatges i textos, organitzat en 10 arxius de vídeo, sobre la construcció de l’oleoducte BTC (Bakú-Tifl is-Ceyhan). El videoassaig Contained Mobility (Mobilitat continguda), de la mateixa autora, excedeix aquest marc i planteja un espai metafòric amb múltiples qüestions presents en aquest projecte -com ara les diferents geografies íntimes travessades per estructures transnacionals de poder i de control, en aquest cas la legislació internacional en matèria d’immigració que genera una massa de desarrelats sempre a la vora o als marges de qualsevol sistema-. Timescapes (Cronopaisatges) és un treball cooperatiu que reuneix en un banc d’imatges de més de 25 hores materials diversos sobre l’espai geogràfic comú dels seus autors, procedents de Turquia, Sèrbia, Alemanya i Grècia. Dins d’aquest projecte destaquen els treballs Corridor X (Corredor X), d’Angela Melitopoulos, on es planteja una reflexió sobre els espais de la migració en un territori determinat, l’antiga Iugoslàvia, en relació amb el projecte socialista de desenvolupament d’infraestructures; Behind the Mountain (Darrere la muntanya), d’Oktay Ince, i Raw Footage: T[here] I [t]Here (Vídeo sense editar: Aquí / Allí) del col·lectiu d’activistes VideA, se centren en la migració forçosa i la pressió política exercida sobre les minories locals a Turquia. Postwar Footprints (Empremtes de postguerra), de Lisa Parks, és un assaig visual i textual, present a la publicació que acompanya aquesta exposició, sobre les “empremtes” enteses com àrees territorials dins de les quals es poden rebre senyals de satèl·lit, però també com zones marcades per una multitud d’històries humanes que, en el cas iugoslau, adquireixen una major tensió en posar de manifest les xarxes de control sociopolític en escenaris assolats per la guerra, territoris en part devastats pels mateixos actors que ara imposen el seu domini des de les ones.

Els treballs esmentats emfasitzen la necessitat de pensar d’una altra manera, més complexa i matisada, l’assetjament al qual són sotmesos els espais liminars de les grans regions mundials -vastes zones geogràfiques on la interconnexió de components socials, econòmics, culturals i històrics és més forta i potser més homogènia, i el potencial de civilització de les quals, així com de barbàrie, és més gran-. Aquesta zona B on s’emmarquen els treballs de Biemann, Melitopoulos i Parks és un camp privilegiat d’experimentació ubicat en el punt de trobada de tres grans regions mundials: Europa, la Comunitat d’Estats Independents (que agrupa l’antiga Unió Soviètica) i la regió denominada món àrab-islàmic, una zona atomitzada i sotmesa a extraordinàries mutacions, escenari de guerres i conflictes etnicoreligiosos, i un dels corredors més importants de matèries primeres i de treballadors emigrants amb destinació cap a una Europa en expansió.

Tipografías políticas. Ensayos visuales en los márgenes de Europa / Political typographies. Visual Essays on the Margins of Europe és el títol de la publicació que acompanya aquesta exposició, suposa una conclusió possible a les investigacions iniciades a B-Zone: Becoming Europe and Beyond (títol de l’exposició que va tenir lloc al KW Institute for Contemporary Art de Berlín) i constitueix una ampliació dels seus resultats en diverses direccions: cap a altres investigacions visuals, en el cas d’Ursula Biemann, amb Contained Mobility; cap a noves anàlisis i revisions conceptuals en el cas d’Angela Melitopoulos, que planteja la necessitat d’un nou règim de les imatges com a memòria visual i nexe fonamental d’unió en les narracions de la migració; i, en el cas de Lisa Parks -mitjançant el marc teòric definit per l’estudi dels sistemes de comunicació per satèl·lit i la seva influència en les anomenades “estructures del sentiment”-, en l’extensió de la seva investigació als Balcans en un període de postguerra cap a societats com Turquia i Mongòlia, les quals són al seu torn societats-porta, noves zones B situades en els marges dels grans centres d’influència i on les superestructures de poder conviuen i creen punts de fricció amb les microestructures teixides per milers d’històries humanes.

Nuria Enguita Mayo